Google+

ข้อมูลบริษัท Asianlife(เอเชียนไลฟ์)

สำนักงานใหม่ใหญ่กว่าเดิม AIA Capital Center  รัชดา

 

บริษัท เอเชียนไลฟ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 จากการรวมตัวของนักธุรกิจผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะให้คนไทยมีส่วนร่วมในการสร้างอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ และความงามที่มีความมั่นคง และยั่งยืนซึ่งเกิดขึ้นจากการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทยตามหลังวิทยาศาสตร์สากล โดยผ่านองค์กรธุรกิจเครือข่ายที่มีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง สามารถสร้างฐานะ และสร้างเสริมเศรษฐกิจด้วยการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพที่มีมาตรฐานระดับโลก

                ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดย  Asianlife (  เอเชี่ยนไลฟ์ )มีทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอางที่ผลิตขึ้นจากการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโดยคณะวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  • มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้
  • มีความปลอกภัยสำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์  100%
  • มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มากกว่า  90%

ในปี 2548 เพื่อยกระดับให้เป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ และความงามอย่างครบวงจร เอเชียนไลฟ์ ได้ควบรวมกิจการกับบริษัทอื่นในเครือเดียวกันคือ องค์กรวิจัยพัฒนา บจก. เอชียนนูทราซูติคอล เซ็นเตอร์, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง บจก.แนทเจอรัลคอสเมติคส์ รีเสิร์ช และโรงงงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บจก.กรีนโกลด์ให่อยู่ภายใต้การบริหารที่มีเอกภาพของบริษัทเดียวกันคือ บริษัท เอชียนไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

        ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยสมาชิก  Asianlife (  เอเชี่ยนไลฟ์ ) จึงป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และไร้ผลข้างเคียง ซึ่งผลิตโดยโรงงานกลุ่มบริษัท เอเชียนไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้การรับรองระบบ GMP จากกระทรวงสาธารณสุข และใบประกาศษณียบัตร ISO 14001 : 1996

        เพื่อให้สมาชิกมีส่วนในการสร้างบริษัทฯ จึงได้ให้สมาชิกร่วมกับคณะบริหารของบริษัทฯ สร้างแผนการตลาด เอเชียนไลฟ์ ที่มีประสิทธิภาพ ถูกกฎหมาย โปร่งใส เข้าใจง่าย ให้ความมั่นใจและเป็นธรรมแก่สมาชิก ภายใต้อุดมการณ์ และปรัชญา “ ผสานใจ สู่หลักชัย ในชีวิต  ( Mutual Commitment to Success  )” ของบริษัทฯ

 

โรงงานที่ลำพูน ของ APCO

ประวัติโดยย่อของบริษัท

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “APCO” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ภายใต้ชื่อ บริษัท แนทเจอรัล คอสเมติคส์ รีเสิร์ช จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติ ต่อมาในปี 2548 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 เข้าจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ภายใต้สัญลักษณ์ “APCO”

 

Visitors: 103,956