Google+

ตารางบรรยาย ภูมิสมดุล โดย bim100

ตารางบรรยาย ภูมิสมดุล โดย bim100 อาจารย์ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

ตารางบรรยาย ของอาจารย์ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ในทุกวันอาทิตย์ และทุกวันพุธจะเป็นเภสัชมาตอบคำถาม

ใครที่สนใจมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างภูมิสมดุล และถาม-ตอบปัญหาสุขภาพได้ ในเวลา 13.00น.-15.00น.

ก่อนเข้ามาโทรมาสอบถามข้อมูลและนัดช่วงเวลาตามที่แจ้งไว้แล้ว ที่ 02 944-4565 Line : bim100office

 

Visitors: 58,826