Google+

“มะเร็งกระเพาะอาหาร” อันตรายที่อาจมาจาก...เชื้อแบคทีเรีย

มะเร็งส่วนใหญ่อาจมีสาเหตุสำคัญมาจากพันธุกรรม

แต่มะเร็งกระเพาะอาหารมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ

และอาหาร

มะเร็งกระเพาะอาหาร อาจเป็นชื่อโรคมะเร็งที่ไม่ค่อยคุ้นหูคนไทยเท่าไร ในประเทศไทย อุบัติการณ์ของ โรคมะเร็งกระเพาะอาหารพบได้เท่ากับ 4.1 ราย และ 2.5 ราย ต่อประชากรแสนราย ในเพศชายและเพศหญิง ดังนั้นหลายคนจึงอาจไม่ทราบรายละเอียดของโรค อาการ และสาเหตุของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารกันมากนัก แต่อันที่จริงแล้ว จากสถิติโรคมะเร็งทั่วโลกในปัจจุบัน โรคมะเร็งกระเพาะอาหารพบได้บ่อยเป็นลำดับที่ 6 และพบว่าเป็นสาเหตุการ ตายมากเป็นลำดับที่ 3 ในเพศชาย และลำดับที่ 5 ในเพศหญิง


มะเร็งกระเพาะอาหาร นับเป็นโรคมะเร็งอีกชนิดหนึ่งที่พบได้ไม่บ่อยนัก และถือเป็นภัยเงียบที่น่ากลัว เพราะหลายคนกว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งก็ลามถึงขั้นระยะสุดท้ายเสียแล้ว ดังนั้น เราควรจะไปรู้จักสาเหตุและอาการของมะเร็งกระเพาะอาหาร

มะเร็งกระเพาะอาหาร หรือ Cancer of stomach, Gastric cancer เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณเยื่อบุภายในโพรงกระเพาะอาหาร ทั้งนี้มักพบผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะสุดท้ายแล้ว เนื่องจากผู้ป่วยจะมาหาหมอเมื่อปรากฏอาการชัดเจน


สาเหตุการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารมีหลายอย่าง สามารถแบ่งได้เป็น 6 สาเหตุหลักๆ คือ 
1.พันธุกรรม ผู้ที่มีพ่อแม่พี่น้องป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร มากกว่าผู้ที่ไม่มีพันธุกรรมของโรคนี้
2.เกิดจากการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไล (Helicobactor Pyroli) ในกระเพาะอาหาร หรือลำไส้เล็กส่วนต้น ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องเป็น ๆ หาย ๆ แบบโรคกระเพาะ เมื่อติดเชื้อนี้จะมีอาการอักเสบและเกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหารจึงเพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร
3.ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคกระเพาะอักเสบเรื้อรังบางชนิด หรือเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร 
4.การสูบบุหรี่จัด ดื่มสุรามาก
5.การรับประทานอาหารรสเค็มจัด หรือมีสารผสมบางอย่างในเนื้อสัตว์หมัก อาหารหมักดอง รมควัน หรืออาหารใส่ดินประสิว เช่น ไส้กรอก แหนม กุนเชียง 
6.รับประทานอาหารที่มีวิตามินซีน้อย เช่น ผัก ผลไม้ สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้เช่นกัน


ซึ่งกลุ่มเสี่ยงของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารก็มี 7 สาเหตุหลักๆ คือ
1.เรื่องของอายุ โดยปกติจะพบในช่วงวัยตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
2.เพศ พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 2 เท่า
3.เชื้อชาติ จากผลวิจัยพบว่าคนเอเชียเป็นโรคมะเร็งมากกว่าชนชาติอื่นๆ
4.ผู้ที่มีประวัติเคยผ่าตัดกระเพาะอาหาร มานานกว่า 20 ปี 
5.พันธุกรรม หากคนในครอบครัวมีประวัติป่วยโรคนี้ ก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
6.กรุ๊ปเลือด คนกรุ๊ปเอจะมีความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารมากกว่าคนกรุ๊ปเลือดอื่น ๆ
7.ผู้เป็นโรคโลหิตจางชนิดร้ายแรง (Pernicious Anemia) ซึ่งเกิดจากการขาดวิตามินบี 12 จะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมากกว่าคนทั่วไป


การติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า Helicobacter pylori (H. Pylori, เอชไพโลไร) เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งเยื่อบุกระเพาะอาหาร หรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองของกระเพาะแบบชนิดที่ไม่รุนแรง สาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อย โดยสามารถเชื้อแบคทีเรียนี้สามารถติดต่อกันได้จากการรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อแบคทีเรียนี้โดยไม่ได้ใช้ช้อนกลาง หรืออาจมาจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด


Visitors: 103,168