Google+

โรคอีโบลา คืออะไร?

โดย: benz [IP: 171.100.18.xxx]
เมื่อ: 2016-03-21 12:23:34
โรค อีโบลา EbolaEbola virus และ Marburg virus เป็นเชื้อไวรัสอีโบลาอีโบลาที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการไข้เลือดออก ซึ่งมีลักษณะดังนี้ เลือดออกง่ายและรุนแรงมาก อวัยวะล้มเหลว และเสียชีวิตได้ อัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 90 เชื้อนี้เป็นเชื้อประจำถิ่นแถบประเทศ Africa และมีการระบาดเป็นระยะๆ โรคนี้อันตารายถึงชีวิตเชื้อไวรัสอีโบลาอีโบลา Ebola จะอยู่ในสัตว์ คนได้รับเชื้อนี้จากสัตว์ที่มีเชื้อโรค การติดต่อจากคนสู่คนโดยการได้รับสารหลั่งขณะนี้ยังไม่มียาสำหรับรักษาโรคนี้ได้เลยครับEbola virus อยู่ใน family ที่เรียกว่า Filoviridae นักวิทยาศาสตร์แบ่งไวรัสอีโบลานี้เป็น 5 ชนิด 4 อีโบล่าชนิดมีรายงานว่าทำให้เกิดโรคในคนได้แก่เชื้อดังนี้Ebola-Zaire virus

Ebola-Sudan virus

Ebola-Ivory Coast virus

และ Ebola-Bundibugyoอาการของโรคอีโบลา Ebolaหลังจากได้รับเชื้อประมาณ2-21วัน(ระยะฟักตัว) ระยะแรกจะมีอาการดังต่อไปนี้ไข้ หนาวสั่น ตัวสั่น

ปวดศีรษะอย่างมากจนทนไม่ไหว

ปวดกล้ามเนื้อและปวดข้อมาก

เจ็บคอ

อ่อนเพลีย ไม่มีแรง

ท้องร่วง

อาการของโรคจะเป็นมากขึ้นเป็นลำดับ และมีอาการอีโบล่าคลื่นไส้ อาเจียน

ท้องร่วงซึ่งอาจจะมีเลือดออกทางเดินอาหารด้วยในบางราย ถ่ายเป็นเลือด

ตาแดง

มีผื่นนูน

ไอ เจ็บหน้าอก

จุกแน่นบริเวณกระเพาะอาหาร

น้ำหนักลดอย่างเห็นได้ชัด

มีเลือดออกทางจมูก ปาก ทวาร หู ตา

บวมอวัยวะเพศสาเหตุของโรคอีโบลาเชื้อไวรัสอีโบลาอีโบลา Ebola พบในสัตว์ เช่น ลิงชิมแปนซีการติดต่อจากสัตว์สู่คนคนจะได้รับเชื้อไวรัสอีโบลาจากสารหลั่งของสัตว์ทาง

เลือดของสัตว์ซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารสัตว์ป่าที่ไม่สุก

ของเสียของสัตว์ เช่นอุจาระค้างคาวในถ่ำ

การติดต่อจากคนสู่คนสำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อจะยังไม่สามารถติดต่อไปยังผู้อื่นหากยังไม่เกิดอาการ

คนจะติดเชื้อเมื่อดูแลผู้ป่วยใกล้ชิด

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จะติดเชื้อนี้หากไม่ป้องกันตัวเองเช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่สวมถุงมือ

ยังไม่มีหลักฐานว่ายุงจะเป็นพาหะของโรค

การแพร่เชื้อของโรคอีโบลาการแพร่เชื้อจากคนสู่คนของอีโบลามีได้หลายวิธีส่วนใหญ่จะแพร่จากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งทางการสัมผัสโดยตรง (ผ่านทางเยื่อบุต่างๆเช่น ตา จมูก ปาก และแผลที่ผิวหนัง)โดยผ่านทางการสัมผัสเลือด หรือสารคัดหลั่งเช่น ปัสสาวะ น้ำลาย เหงื่อ อุจาระ อาเจียน น้ำนม น้ำเชื้อ จากคนที่ป่วย

เข็มฉีดยา หรือ syringesที่ปนเปื้อนเชื้อสัตว์ที่ป่วย

ทางอาหารโดยรับประทานอาหารที่มีเชื้อ(อาหารป่า) ยังไม่มีหลักฐานว่ายุงจเป็นตัวนำเชื้อโรคอย่างแน่ชัด

สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์หากไม่สวมหน้ากากอนามัย เสื้อคลุม ถุงมือ แว่นตา จะมีโอกาศติดเชื้อสูง สำหรับผู้ที่หายจะโรคควรจะงดการมีเพศสัมพันธ์ 3 เดือน หรือให้สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ Ebolaปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นหากท่านไปท่องเที่ยวยังถิ่นที่มีการระบาดในอดีต

สำหรับนักวิจัยเกี่ยวกับโรคนี้จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ติดขณะแต่งศพ

เจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วย ญาติ เพื่อนใกล้ชิดกับผู้ป่วยจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากผู้ป่วย

ผู้ที่ทำอาหารป่า

โรคแทรกซ้อนของไวรัสอีโบลา Ebolaอัตราการเสียชีวิตของผู้ที่ติดเชื้อ Ebola จะสูง ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้แก่หลายอวัยวะล้มเหลว

เลือดออกรุนแรง

ดีซ่าน

สับสน

ชัก

โคม่าหมดสติ

ช็อค

สำหรับผู้ที่หายจากโรคจะใช้เป็นเดือนกว่าร่างกายจะกลับสู่ปกติ และเชื้อจะยังอยู่ในร่างกายหลายสัปดาห์ ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ผมร่วง

มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการรับความรู้สึก

ตับอักเสบ

อ่อนแรงมากๆ

ปวดศีรษะ

ตาอักเสบ

อัณฑะอักเสบ

การวินิจฉัยโรค

การรักษาโรคอีโบล่ายังไม่มีการรักษาเฉพาะเพียงแค่การให้น้ำเกลือ การรักษาความดันโลหิต การเติมเลือดการให้น้ำเกลืออย่างเพียงพอ และสมดุลของเกลือแร่

รักษาความดันโลหิตและออกซิเจนในเลือด

รักษาโรคแทรกซ้อนอื่นๆการป้องกันการติดเชื้อไวรัสอีโบลา Ebola ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเชื้อไวรัสอีโบลา คือการดูแลตัวเองไม่ให้สัมผัสกับผู้ป่วยนั้นเองหลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวยังพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อ ก่อนจะไปเที่ยวให้ตรวจสอบพื้นที่ระบาดก่อนท่องเที่ยวเสียก่อน

ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆโดยใช้น้ำเปล่า และสบู่ หรือใช้แอลกอฮอลล์สำหรับล้างมือหากไม่มีน้ำหรือสบู่

ไม่มีเพศสัมพันธ์กับตนในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรค

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยเด็ดขาด

ผักและผลไม้ต้องล้างให้สะอาดก่อนรับประทาน

หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ป่าอาหารป่า

หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งเช่น น้ำเหลือง เลือด น้ำลาย น้ำจากช่องคลอด น้ำเชื้อของผู้ป่วย

หลีกเลี่ยงของประจำตัวของผู้ป่วยเช่น เสื้อผ้า ผ้าคลุมเตียง เข็ม อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพราะอาจจะมีเชื้อปนเปื้อน

สำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะต้องสวมถุงมือ หน้ากากอนามัย เส้ือคลุ่ม แว่นตาเมื่อต้องดูแลผู้ป่วย

ศพของผู้เสียชีวิตยังสามารถแพร่เชื้อได้ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ไม่นอนในโรงพยาบาลที่มีคนป่วยด้วยโรคอีโบลา

หากอยู่ในแหล่งระบาดจะต้องเฝ้าดูอาการอีก 21 วันที่สำคัญคือการดูแลตัวเองนะครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,597