Google+

การดูแลฟันสำหรับผู้ใหญ่

โดย: benz [IP: 27.145.175.xxx]
เมื่อ: 2016-04-03 10:21:57
การดูแลฟันสำหรับผู้ใหญ่

การดูแลฟันที่ดีจะทำให้ท่านมีสุขภาพฟัน และเหงือกที่แข็งแรง เสริมความมั่นใจเมื่อเวลาออกสังคม นอกจากนั้นการมีโรคเหงือกหรือฟันจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด โรคหัวใจและหลอดเลือด การดูแลฟันในวัยนี้ประกอบไปด้วย

อาหาร

น้ำตาลยังเป็นสาเหตุสำคัญของฟันผุ เนื่องจากวัยนี้ต้องออกนอกบ้านไปเรียนหนังสือ หรือทำงาน ดังนั้นต้องรับประทานอาหารนอกบ้านไม่สามารถควบคุมอาหารได้ ดังนั้นท่านต้องเลี่ยงอาหารที่มีน่ำตาลให้มากที่สุด เลือกอาหารที่มีน้ำตาลต่ำ เช่นผลไม้บางชนิด เช่นฝรั่ง แตงโม ชมพู่

ท่านอาจจะเคี้ยวหมากฝรั่งที่ไม่มีน้ำตาลเพื่อลดฟันผุ

เครื่องดื่ม

หลีกเลี่ยงน้ำอัดลม น้ำหวาน หรือน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว ให้ดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำดังกล่าวเบื้องต้น

การดูแลฟัน

แปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้ง

ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์

ใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละครั้ง

ใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์

แปรงฟันให้ถูกต้อง

พบทันต์แพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

จะพบทันต์แพทย์เมื่อ

เลือดออกขณะแปรงฟัน

เหงือกบวม แดง และปวด

เหงือกร่น

มีหนองออกจากฟันหรือเหงือก

ฟันแยกจากกัน

ฟันโยก

ดื่มน้ำร้อนหรือน้ำเย็นทำให้เกิดอาการเสียวฟัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 100,975