Google+

ความหมายของคำว่า "ธรรมชาติ"

โดย: benz [IP: 27.145.175.xxx]
เมื่อ: 2016-04-29 10:40:35
ความหมายของคำว่า "ธรรมชาติ"ธรรมชาติ หมายถึง ธรรมชาติที่มีคุณค่าทางวิทยาการและสุนทรียภาพ เกี่ยวข้องเป็นสัณฐานที่สำคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่นนั่นๆได้ การจัดกลุ่มธรรมชาติสามารถจัดตามลักษณะและคุณสมบัติอย่างกว้างๆได้ 2ประเภท ได้แก่ธรรมชาติที่มีการเคลื่อนไหวนั้น เปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูมา คืนสู่สภาพเดิมได้โดยระบบของตัวเอง เช่น ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า สัตว์น้ำ และอุทยานต่างๆ เป็นต้น

ธรรมชาติที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ เปลี่ยนแปลงหรือฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิมได้เมื่อถูกทำลายก็จะหมดไป เช่น ภูเขา ถ้ำ น้ำตก หน้าผา หนอง ทะเล ทะเลสาบ หาดทราย หาดหิน และแหล่งที่มีซากดึกดำบรรพ์ เป็นต้น

ในปัจจุบัน มีการทำลายธรรมชาติอยู่ ทั้งสองประเภทจำนวนมาก โดยเกิดจาก2สาเหตุใหญ่ ๆคือ1.เกิดจากฝีมือมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์ใช้ธรรมชาติเป็นแหล่งทำกิจกรรมหลายๆอย่าง เช่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ ใช้เป็นแหล่งประกอบอาชีพ และหารายได้ เป็นต้น ธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์มีการเพิ่มจำนวนประชากรมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในขณะเดียวกันธรรมชาติก็เริ่มหมดไปอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับ

2.เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือแม้แต่ไฟป่า ล้วนแล้วแต่เป็นการทำลายธรรมชาติทั้งสิ้นธรรมชาติและความสำคัญต่อมนุษย์ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ทีความสำคัญกับมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง และมีอยู่อย่างจำกัด มนุษย์จึงใช้ธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่หรือใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยของตนเพื่อเป็นสิ่งดึงดูดเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้มาเที่ยวที่บ้านของตน ผลที่ตามมาคือ คนในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านเพื่อไปทำงานไกลๆ และนอกจากนั้นมนุษย์บางกลุ่มยังใช้ธรรมชาติเป็นที่อยู่อาศัยอีกด้วยประโยชน์ของธรรมชาติเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ป่าไม้จัดว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหลบภัยที่สำคัญที่สุดของสัตว์ป่า ซึ่งสัตว์เหล่านี้มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างมาก เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค ช่วยขจัดแมลงและประดับป่าไม้ให้เกิดความงดงาม การทำลายพื้นที่ป่าจึงเสมือนทำลายสัตว์ป่าด้วยนั้นเองครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ธรรมชาติของป่าไม้จะเต็มไปด้วยสีสัน ความเขียวชอุ่ม ร่มเย็น ก่อให้เกิดความสบายตาเมื่อพบเห็น ความสดสวยงดงามของดอกไม้ ความชุ่มชื้น น้ำในลำธารที่ใสสะอาด ความเงียบสงบจากเสียงรบกวนของชุมชน ความน่าชมและน่ารักของสัตว์ป่าทั้งหลาย ทำให้เขตป่าไม้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ ในช่วงวันหยุดต่างๆ จะพบเห็นประชาชนทั้งในท้องถิ่นและในเมืองจำนวนมากเดินทางไปเที่ยวกันหรือพักผ่อนหย่อนใจในเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนป่า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น ป่าไม้จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างหนึ่งไปด้วยช่วยลดมลพิษทางอากาศ เนื่องจากป่าไม้เป็นตัวช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อนำไปใช้ในการสังเคราะห์อาหาร แล้วปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนมาให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลก สมดุลระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในอากาศจึงเกิดขึ้น และเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า พืชในตระกูลสูงสามารถดูดกลืนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ แล้วเปลี่ยนแปลงให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยออกสู่บรรยากาศแล้วจึงดึงกลับมาใช้ในการสังเคราะห์อาหารในเวลากลางวัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าต้นไม้มีประโยชน์มากในการช่วยกำจัดคาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ในเมืองใหญ่ๆ ซึ่งมีแต่ป่าคอนกรีตและไม่ค่อยมีต้นไม้ อากาศในเมืองจึงมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูง การปลูกต้นไม้มากๆ จะช่วยลดปริมาณก๊าซทั้งสองชนิดนี้ลงได้
#1 โดย: คน [IP: 171.4.234.xxx]
เมื่อ: 2018-07-03 14:17:27
ควาย
#2 โดย: บอล [IP: 182.232.148.xxx]
เมื่อ: 2019-12-23 10:05:17
MG_ບอລບ້

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 100,975