Google+

โรคเบาหวาน

โดย: admin [IP: 58.8.148.xxx]
เมื่อ: 2016-06-05 21:02:41
โรคเบาหวานโรคเบาหวานเป็นความผิดปกติของร่างกายที่ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลิน ที่ควบคุมการให้น้ำตาลของร่างกายได้เพียงพอทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงโรคเบาหวานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่1 เบาหวานที่เกิดจากภูมิต้านทานของร่างกายทำลายเซลล์สร้างอินซูลินทำให้ร่างกายหยุดสร้างอินซูลินผู้ป่วยจึงต้องฉีดอินซูลินให้ระยะยาวอีกชนิดหนึ่งคือ2 เบาหวานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมและมีความสำคัญกับน้ำหนักตัวมากขาดการออกกำลังกายและวัยที่เพิ่มขึ้นเซลล์ที่สร้างอินซูลินจะถูกทำลายไปเรื่อยผู้ป่วยต้องทานยาและฉีดอินซูลินเพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือด ผู้ป่วยจะเหนื่อยง่ายเมื่อเป็นแผลจะหายช้ามากกว่าคนปกติสายตาพร่ามัวหิวน้ำบ่อยๆ น้ำหนักตัวลดปัสสาวะบ่อยมาก การรักษาใช้ยาเม็ดลดน้ำตาลในเลือดใช้อินซูลินกับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อยาเม็ดการปฏิบัติตนผู้คุมอาหารประเภทแป้งไขมัน รวมโปรตีนอีกหลายอย่างมากมายควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายสม่ำเสมออย่าทำให้ตัวเองเครียด การวางการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เหมาะสมตรวจระดับน้ำตาลเสมอควบคุมอาหารอยู่ในการดูแลของแพทย์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,080