Google+

คุณรู้หรือไม่? เหงือกอักเสบ เป็นต้นเหตุของปัญหากลิ่นปาก

โดย: ณเดช [IP: 119.76.97.xxx]
เมื่อ: 2016-07-08 23:20:36
ท่านเคยแปรงฟันและมีเลือดออกตามไรฟันหรือไม่ เคยรู้สึกว่ากลิ่นปากแรงหรือไม่??เหงือกท่านเคยมีอาการเจ็บ และบวมหรือไม่ หากเคยเป็นนั้นคืออาการของเหงือกอักเสบ ซึ่งประมาณว่าประชากร ร้อยละ 60-70 จะป่วยโรคเหงือก และโรคเหงือกที่พบบ่อยคือเหงือกอักเสบ

เหงือกอักเสบหมายถึงเหงือกมีการอักเสบ สาเหตุเกิดจากครบหินปูนที่ผิวของฟัน และมีเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดการระคายเคือง และมีเลือดออก หากไม่รักษาโรคเหงือกอักเสบก็จะกลายเป็นโรคปริทนต์ ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีการติดเชื้อรุนแรงซึ่งอันตรายต่อการเสียชีวิตสามารถป้องกันได้ด้วย 5 วิธีนี้

- แปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้ง

- ใช้ยาสีฟันสมุนไพร

- แปรงที่มีขนแปรงนุ่ม ปลายมน

- ไม่ใช้แรงมากเกินไป

- ตรวจฟันทุก 6 เดือนที่มา http://www2.hiherbdayandnightcare.com/


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 96,135