Google+

คลื่นไส้อาเจียนบ่อย ระวังมะเร็งกระเพาะ

โดย: ADMIN [IP: 184.22.103.xxx]
เมื่อ: 2019-10-15 16:13:00
คลื่นไส้อาเจียนบ่อย ระวังมะเร็งกระเพาะ

.

#แท็กเพื่อนมาอ่าน

.

อาการของมะเร็งกระเพาะอาหาร

มะเร็งกระเพาะอาหาร หมายถึง มะเร็งที่เกิดขึ้นตรงบริเวณเยื่อบุภายในโพรงกระเพาะอาหารเป็นมะเร็งที่พบได้พอประมาณ มักพบในคนอายุมากกว่า ๔๐ ปีขึ้นไป

.ในบ้านเรามักจะตรวจพบผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งชนิดนี้ในระยะสุดท้าย เนื่องจากผู้ป่วยมักจะมาหาหมอเมื่อมีอาการปรากฏชัดเจน

.

ได้แก่ อาการปวดท้องและน้ำหนักลด ซึ่งเป็นระยะที่มะเร็งลุกลามไปมากแล้ว จนสุดจะเยียวยารักษาได้ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคนี้ (เช่น มีญาติเป็นโรคนี้) ควรปรึกษาหมอเพื่อตรวจเช็กก่อนมีอาการผิดปกติ

.

หากมีการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกๆ ก็มีทางรักษาให้หายขาดหรือมีชีวิตยืนยาวได้#สาเหตุ มีปัจจัยหลายอย่างที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร ที่สำคัญได้แก่

.

1. พันธุกรรม ผู้ที่มีญาติสายตรง เช่น พ่อแม่พี่น้องป่วยเป็นมะเร็งชนิดนี้ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็น โรคนี้ มากกว่าผู้ที่ไม่มีพันธุกรรมของโรคนี้

.

2. การมีประวัติเป็นโรคกระเพาะอักเสบเรื้อรังบางชนิด หรือเป็นโรคแผลกระเพาะอาหาร หรือลำไส้ เล็กส่วนต้นจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า เฮลิ- โคแบกเทอร์ไพโลรี (Helicobacter pylori) โรคเหล่านี้ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องแบบโรคกระเพาะเป็นๆ หายๆ เรื้อรัง3. การดื่มเหล้าจัด หรือสูบบุหรี่4. การกินอาหารรสเค็มจัด อาหารหมักดอง รม-ควัน หรืออาหารใส่ดินประสิว (เช่น ไส้กรอก แหนม กุนเชียง)5. การกินผักและผลไม้น้อย6. การมีประวัติเคยผ่าตัดกระเพาะอาหารมานานกว่า ๒๐ ปี

จะเห็นได้ว่าโรคนี้เกิดจากเหตุปัจจัยได้หลายอย่าง

.

คนที่ไม่ได้สูบบุหรี่หรือดื่มเหล้า แต่ถ้ามีปัจจัยอื่น (เช่น พันธุกรรม เป็นแผลกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วน ต้นจากเชื้อแบคทีเรียดังกล่าว กระเพาะอักเสบเรื้อรัง)

.

ก็อาจเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้ จึงไม่ควรประมาทว่าตัวเองมีพฤติกรรมสุขภาพดีแล้วจะไม่เป็นมะเร็ง ทางที่ดีเมื่อมีอาการผิดสังเกต ก็ควรรีบไปหาหมอตรวจกระเพาะแต่เนิ่นๆ หรือถ้ามีปัจจัยเสี่ยง ก็ควรตรวจเช็ก กระเพาะตั้งแต่ก่อนมีอาการแสดง

..

.

#อาการ

ระยะแรกเริ่มจะไม่มีอาการผิดปกติให้สังเกตเห็นต่อมาเมื่อก้อนมะเร็งโตขึ้นจะมีอาการปวดท้อง รู้สึก หิวง่าย อาหารไม่ย่อย ท้องอืด แน่นท้องตรงบริเวณใต้ลิ้นปี่

.

หรือเหนือสะดือแบบเดียวกับโรคกระเพาะ ซึ่งในช่วงแรกกินยารักษาโรคกระเพาะ อาการก็ทุเลาได้จน ผู้ป่วยคิดว่าเป็นเพียงโรคกระเพาะธรรมดา

.

ปล่อยไว้จนต่อมากินยารักษากระเพาะไม่ได้ผล และอาจมีอาการที่รุนแรงเพิ่มเติมตามมา เช่น-คลื่นไส้ อาเจียน-อาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ (เป็นสีเลือดเก่าที่ตกค้าง)-คลำได้ก้อนในท้อง ตรงบริเวณเหนือสะดือเป็นก้อนแข็ง ไม่เจ็บ-เบื่ออาหาร น้ำหนักลด-คลำได้ก้อนต่อมน้ำเหลืองที่แอ่งไหปลาร้าข้างซ้าย

ถ้าปล่อยจนกระทั่งมะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะต่างๆ ก็จะมีอาการของโรคแทรกซ้อนตามมา

.

เช่น ดีซ่านหรือตาเหลือง (ลามไปตับ) ปวดท้อง อาเจียน (ก้อนมะเร็งอุดตันกระเพาะลำไส้) หายใจหอบเหนื่อย (ลามไปปอด) ปัสสาวะไม่ออกหรือออกน้อย (ลามไปอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ) เป็นต้น

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 96,058