Google+

ขาเป็นตะคริว แก้ได้ด้วยตัวเอง

โดย: ขาเป็นตะคริว,ขาชา,วิธีแก้อาการมือชา,เท้าชา [IP: 184.22.96.xxx]
เมื่อ: 2019-11-20 16:54:55
ขาเป็นตะคริว แก้ได้ด้วยตัวเอง

1.เวลาขาซ้ายเป็นตะคริว ให้ยกมือขวาขึ้นสูงๆ

2.เวลาขาขวาเป็นตะคริว ให้ยกมือซ้ายขึ้นสูงๆ

คุณจะรู้สึกผ่อนคลายทันทีขาชา

1.ถ้าขาซ้ายชา สบัดมือขวา ช้าไปหาเร็ว

2.ถ้าขาขวาชา สบัดมือซ้าย ช้าไปหาเร็วแชร์บอกต่อเยอะนะครับ เรื่องง่ายๆที่ไม่มีคนรู้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 100,976