Google+

อาการที่มีโอกาสติดเชื้อ โควิด-19

โดย: ADMIN [IP: 184.22.103.xxx]
เมื่อ: 2020-03-29 14:27:54
หากท่านมีอาการดังต่อไปนี้

มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา, ไอ เจ็บคอ, ครั่นเนื้อครั่นตัว, อ่อนเพลีย, หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ควรรีบมาพบแพทย์ด่วน!!!!ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า COVID-19 | โควิด19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มีความรุนแรงเทียบเท่ากับโรคซาร์สมากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ องค์การอนามัยโลก ยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนได้ แต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเนื้อสัตว์ป่าที่ซื้อขายอยู่ และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้น เราควรดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยมีวิธีการรับมือ ดังนี้เชื้อไวรัสนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน

เชื้อไวรัสโคโรน่าติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว ควรทานแบบสุกเท่านั้น

ควรทานอาหารที่สุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า

หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์

ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม

หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษ

งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด

ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น

ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ฯลฯ

ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ทันที!!! ปรึกษาแพทย์ คลิกอาการเบื้องต้นที่สังเกตได้จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ "COVID-19" มีดังนี้

มีไข้สูง > 37.5 องศา

ไอแห้งๆ ไอแบบมีเสมหะ

เจ็บคอ

ครั่นเนื้อครั่นตัว

หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบากหากมีอาการดังกล่าว รีบไปพบแพทย์ทันที!!! ปรึกษาแพทย์ คลิกหลายท่านต่างสงสัยว่า อาการแบบใดบ้างที่เป็นสัญญาณเตือนว่าตนเองเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 โดยทางผู้เชี่ยวชาญ WHO ได้สรุปอาการที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 หรือ COVID-19 ไว้ดังนี้

ผู้ป่วย COVID-19 จะมีอาการอย่างไร?

88% มีไข้

68% ไอแห้งๆ

38% ไม่มีเรี่ยวแรง

33% ไอแบบมีเสมหะ

18% หายใจลำบาก

14% เจ็บคอ

14% ปวดหัว

14% ปวดกล้ามเนื้อ

11% หนาวสั่น

อาการที่พบน้อย ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน คัดจมูก ท้องเสียคุณกำลังมีอาการเหล่านี้อยู่หรือไม่ หากพบว่ามีอาการไข้สูงร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ ควรพบแพทย์ทันที ด้วยความห่วงใย###ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลศิครินทร์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 96,134