Google+

เมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง! ย่อยง่าย เพิ่มพลัง!

โดย: ADMIN [IP: 184.22.119.xxx]
เมื่อ: 2020-04-18 14:37:55
อาหารที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ควรเป็นอาหารที่ทำใหม่ สด สะอาด ไม่ควรมีสิ่งปนเปื้อน เพราะผู้ป่วยมะเร็งค่อนข้างมีภูมิคุ้มกันต่ำ ติดเชื้อได้ง่าย การปรุงเน้นรสชาติอ่อนๆ ไม่เค็มจัด หวานจัด ซื้อมาทำเองได้จะดีที่สุด เน้นอาหารย่อยง่าย และแบ่งมื้ออาหารเป็นหลายๆ มื้อต่อวัน เช่น 5-7 มื้อ เพราะคนไข้ทานได้น้อย งดอาหารหมักดอง งดอาหารปิ้งย่างไหม้เกรียม เป็นต้น ส่วนเมนูแนะนำ นั้นก็คือ

***แกงเลียง แกงส้ม แกงเหลือง แกงป่า

มีงานวิจัยจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าอาหารไทยๆ ที่มีเครื่องแกงทำจากสมุนไพรไทย สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ ได้แก่ แกงเลียง แกงส้ม แกงป่า เป็นต้น แค่ควรทานเพื่อป้องกัน หรือเสริมการรักษามากกว่า ไม่ใช่ยารักษาโรค

โดยได้ทดลองในห้องปฏิบัติการด้วยการนำพริกแกงทั้ง 4 ชนิด ในรูปของน้ำแกง มาทดลองกับเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวในจานเพาะเชื้อ ผลการศึกษาพบว่า สำหรับ แกงป่า อัตราการรอดชีวิตของเซลล์มะเร็งอยู่ที่ 17.25% ตายธรรมชาติ 38% ตายผิดธรรมชาติ (ลุกลามไปยังเซลล์อื่น) 43.93%

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 96,134